header
Hulp bij conflict
Purperreigerstraat 42
2492 TD Den Haag
T 070-4447612
M 06-21574232

In-company: mediationvaardigheden voor bezwaarbehandelaars: zie onder diensten: trainingen

 

Hulp bij Conflict

Conflicten hebben twee kanten. Het is naar, het roept emoties op die je liever weggestopt wilt houden, het kost energie. Aan de andere kant maken conflicten het probleem helder en zetten de verhoudingen even op scherp. Als het conflict uit de wereld is, is de lucht opgeklaard en treed je elkaar vrijer tegemoet.

Ik maak onderscheid tussen conflicten in organisaties en conflicten buiten organisaties.
Conflicten binnen organisaties zijn lastiger te managen, omdat partijen (langdurig) met elkaar door een deur moeten kunnen. Ze zijn ook kwetsbaarder en meer op hun hoede.
Buiten organisaties hangt het er van of de relatie ook na het conflict op enigerlei wijze blijft bestaan, zoals bijvoorbeeld bij echtscheiding het geval is.

Mediation is een vorm van conflictbeslechting die bij uitstek geschikt is voor een relatie die blijft voortduren. De partijen doen het werk: zij bepalen onder begeleiding van de mediator de uitkomst van hun conflict. Het resultaat is gedragen en dus toekomstbestendig.

Maar mediation is ook uiterst geschikt om op een goede manier afscheid van elkaar te nemen. Exit-mediations waarbij partijen op een goede manier uit elkaar willen gaan, zijn aan de orde van de dag. Vaak is het op een goede manier afscheid nemen van elkaar voor partijen belangrijker dan het onderste uit de kan willen hebben. Niet dat je elkaar wilt blijven zien, maar ook naar je omgeving toe geeft het een beter gevoel.

Soms is het beter conflicten te voorkomen. Bijvoorbeeld als in organisaties de cultuur bestaat om aan formele conflictbeslechting te doen.  Dan gaan medewerkers in bezwaar of beroep en volgen eindeloze procedures die het conflict meestal erger maken.
Om de tafel zitten en praten helpt in veel gevallen meer.

Mediation heeft geholpen om bezwaarprocedures te verbeteren. Het luisteren naar bezwaarmakers in verschillende stadia verbluffende resultaten: bezwaarschriften worden ingetrokken en de procedure kan efficienter en dus korter. In een beperkt aantal gevallen is mediation nuttig. Trainen van mediationvaardigheden is nodig zowel voor de eerste gesprekken aan de telefoon als later om de tafel met partijen. Zie verder onder diensten: trainingen